Συστημική αναπαράσταση

Συστημική αναπαράσταση

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι ένα βιωματικό ψυχοθεραπευτικό εργαλείο, που αναπτύχθηκε από τον Γερμανό ψυχοθεραπευτή Bert Hellinger και μας επιτρέπει να βιώσουμε στο σήμερα συναισθήματα, που έχουν μπλοκαριστεί στο οικογενειακό μας σύστημα από προηγούμενες από μας γενιές και δεν έχουν απελευθερωθεί (πχ όταν ένα μέλος παραγκωνιστεί ή έχει αναλάβει κάποιο ρόλο που δεν του ανήκει). Έτσι αποκαλύπτεται κάποια “εμπλοκή” που μπορεί να έχει ταξιδέψει μέσα από γενιές και να βαραίνει το παρόν. Ο Bert Hellinger στηρίχτηκε στην παραδοχή, ότι ο καθένας μας συνδέεται άρρηκτα με τα συστήματα στα οποία ανήκει και επηρεάζει αλλά κι επηρεάζεται από αυτά. Η Συστημική Αναπαράσταση μπορεί να είναι ομαδική αλλά και ατομική και εξετάζει το φαινόμενο που δυσκολεύει ή ταλαιπωρεί κάποιον, φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις που είναι διαταραγμένες και αποκαθιστά την ανισορροπία στο οικογενειακό σύστημα, δημιουργώντας σε συμβολικό επίπεδο “λύση” της μπλοκαρισμένης κατάστασης. Γίνεται με εκπροσώπιση ή χωροθέτες ανάλογα εάν είναι ομαδική ή ατομική και οι εκπρόσωποι, παρότι μπορούν να γνωρίζουν ελάχιστες πληροφορίες για εκείνους που εκπροσωπούν, συντονίζονται με αυτό που ο Hellinger ονομάζει “Συστημική Ψυχή”, με αποτέλεσμα να νιώθουν και να ενεργούν όπως εκείνοι, αποκαλύπτοντας τις κρυφές δυναμικές που διέπουν τις σχέσεις τους. Έτσι αποκαθιστούν τους ρόλους ή το δίκαιο και αποκαθίσταται η Τάξη στο Σύστημα. Μέσα από τις Συστημικές Αναπαραστάσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν το άτομο, το ζευγάρι ή την οικογένεια, διλήμματα ή επαγγελματικά θέματα, όπως και ψυχικές και σωματικές ασθένειες που έχουν τις ρίζες τους σε άλυτες διαγενεαλογικές συγκρούσεις.